Znakowanie koni

Europejska Komisja wprowadziła na początku czerwca 2009 nowe regulacje dotyczące znakowania koni (i osłów). To oznacza, że każdy urodzony koń po 1 lipca 2009 musi być oznakowany elektronicznym transponderem. Ponadto każdy koń musi posiadać paszport. Dzięki ważnym danym zawartym w paszporcie i poprzez elektroniczne oznakowanie zwierzęcia, jest możliwa w razie konieczności bardzo szybka i pewna identyfikacja konia.

Konie, zarówno jak koty i psy są znakowane poprzez wszczepienie transpondera. Każdy chip zawiera 15-cyfrowy kod, który można odczytać za pomocą specjalnego czytnika. Na podstawie kodu można stwierdzić, kto jest właścicielem konia. Transponder powinien być wszczepiony w szyję konia w ciągu sześciu miesięcy po jego urodzeniu. Numer chip jest wprowadzony do bazy danych, co gwarantuje dożywotnią identyfikację zwierzęcia. Więcej informacji : Baza Danych Zwierząt

Zalety znakowania poprzez wszczepienie transpondera:

– Wymiana zwierząt w zoo (przede wszystkim wymiana zagraniczna)
– Program hodowli: ochrona gatunków zwierząt
– Kontrola transportu zwierząt
– Dowód własności w przypadku kradzieży
– Repatriacja zbiegłych zwierząt