Przygotowany do natychmiastowego użycia!

Wysokiej jakości transponder
w bioszkle z powłoką Parylene C,
produkowany zgonie ze standardami ISO 11784/85 FDX-B

Produkowany u nas transponder w rozmiarze:
Standard (12 x 2mm)